120 let SDH Velký Bor

V sobotu 28. 5. 2011 se náš sbor s parní stříkačkou zúčastnil oslav 120. výročí založení hasičského sboru ve Velkém Boru. Nechyběly mažoretky, pokládání věnců, žehnání praporu, slavnostní průvod a opoledne nabité programem.

Ukázky zde prováděly nejen dobrovolné sbory se svou historickou technikou, ale i profesionálové z Klatov a ze Sušice s moderní technikou. Klatovští profesionální hasiči zde předvedli slaňování z hasičské plošiny, a záchranu osob. Zástupce HZS ze sušické stanice přivezl lidem na prohlídku vozidlo Tatra 815-7. Největší potlesk diváků zazněl po ukázce od těch nejmenších hasičů z Kydlin u Klatov. Děti zde předvedly hned několik zásahů a sklidily ohromné ovace.

Počasí bylo optimální, občerstvení skvělé a atmosféra jak má být. Velkoborští byli s oslavami určitě spokojeni.

Plamen ve Strašíně

V sobotu 21. 5. 2011 se naši MLADÍ HASIČI zúčastnili závěrečné soutěže hry PLAMEN ve Strašíně u Sušice.
Účast soutěžních družstev byla ohromná. Zúčastnilo se 46 sborů. Soutěžní družstva zde plnili disciplíny: Požární útok, štafetu dvojic, štafetu 4 x 60 metrů a štafetu CTIF.

Strašínští objednali skvélé počasí a zařídili výtečné občerstvení.

Mladí hasiči našeho sboru se umístili na 26. místě, byli hodní, šikovní a snaživí.

DEN ZÁCHRANÁŘŮ V KOLÍNĚ

V neděli 8. 5. 2011 byl náš sbor pozván na ,,Den záchranářů“ do Kolína, kde předvedl svou parní stříkačku. Kromně našeho malého příspěvku k programu se zde představily také zástupci Policie ČR, zdravotní záchranné služby a armády. Také oni zde předvedli své dovednosti. Celý den se vydařil jak počasím tak i hojnou návštěvností.