Dýchací technika Dräger

V pondělí 23.12. 2013 jsme se seznámili s novými dýchacími přístroji Dräger které jsou nyní neodmyslitelnou součástí naší CAS 32 Tatra 148. Ta se před Vánoci vrátila z rozsáhlé opravy, kterou prováděla firma ,,Anza“ v Chlumci nad Cidlinou.

Dýchací přístroje Dräger, které mají v cisterně své místo ve speciálně upravených sedadlech, jsme si po výkladu velitele Pavla Lajpolda vyzkoušeli.

Výroční valná hromada

V sobotu 14. 12. 2013 se uskutečnila výroční valná hromada našeho sboru. Při zasedání jsme si připomněli naší práci a ostatní činnost v roce 2013. Nechybělo ani velice zdařilé vystoupení našich mladých hasičů, kteří nám zahráli úryvek z pohádky ,,Mrazík“. Po vystoupení následovala zpráva velitele, zpráva hospodáře, zpráva o činnosti mladých hasičů a zpráva revizní komise. Důležitá část schůze bylo předání věrnostních stužek a darů k životním jubileím. Dále si členové našeho sboru vyslechli názory a blahopřání od hostů, kteří se přihlásili do diskuze v závěru schůze. Po skončení schůze se podával guláš a následovala volná zábava.