Smuteční oznámení

S velikou bolestí Vám oznamujeme, že nás navždy opustil dlouholetý člen našeho sboru

a hlavně náš kamarád pan

LADISLAV JABŮREK.

Odešel nečekaně v pátek 28. března ve věku nedožitých 52 let.

S naším ,,Láďou“ se naposledy rozloučíme v úterý 8. dubna 2014 ve 12.45 hodin v obřadní síni krematoria města Klatov.

Fotografie pro vzpomínku

Kdo v srdcích žije – neumírá…

Zimní sraz v Nýrsku

V sobotu 15. 3. 2014 se naši mladí hasiči zúčastnili zimního srazu v Nýrsku. Soutěžilo se v několika hasičských i sportovních disciplínách. Sotěžící byli rozděleni na dvě kategorie a to mladší a starší žáci.

Naše družstvo starších žáků se umístilo z celkového počtu 54 družstev na 16. místě.
Mladší žáci 1 se umístili na 8. místě a mladší žáci 2 se umístili na 16. místě z celkového počtu 30 družstev.

Našim šikulkám děkujeme a těšíme se na další soutěž, která se uskuteční 12. 4. 2014 v Nýrsku.