3. celorepublikový sraz a soutěž parních stříkaček

V sobotu 14. června 2014 se na Erbenovo náměstí v Klatovech uskutečnil 3. celorepublikový sraz a soutěž parních stříkaček. Toto klání se konalo u příležitosti oslav 140. výročí od založení našeho sboru.

Soutěžící: SDH Opočno, SDH Svojanov, SDH Semily 1, SDH Kvítkovice, SDH Roztoky u Jilemnice, SDH Tábor, SDH Tachov, SDH Netolice a SDH Klatovy

Budíček nám zvoní v šest hodin ráno a začínáme. Porada velitelů družstev probíhá ve stanu a ostatní připravují potřebné věci. Po snídani začínáme rozmisťovat parní stříkačky a hasičskou techniku.

V devět hodin vše začíná. Několik desítek lidí v historických i současných uniformách je připraveno ke slavnostnímu nástupu. Zazní povel a všichni nastupují před pódium, na kterém už netrpělivě čekají hosté, které nám vzápětí představí moderátor Honza Antal. Je na řadě dekorování praporů, které provádí členky našeho sboru Olga Jabůrková, Monika Mužíková a Petra Gruberová. Když jsou všechny stuhy na svém místě přichází významný okamžik. Starosta města Mgr. Rudolf Salvetr předává našemu sboru nový prapor, vyhotovený podle našeho historického praporu, který je v klatovském muzeu. Následuje dekorování praporu, projevy našich hostů a předání darů.

Začíná první ukázka. Nejmenší hasiči z Kydlin u Klatov nasedají do svého zásahového autíčka, neboť byli přivoláni k požáru školy s podezřením, že uvnitř mezi plameny zůstal uvězněný medvídek. Přijíždějí k události a zasahují. Připravují útočné vedení o dvou proudech a začínají hasit. V tom se jeden hasič, samozřejmě v dýchací technice, vydává ke škole a snaží se vypáčit dveře. Daří se a hasiči berou medvídka do bezpečí kde mu následně poskytují první pomoc. Vše se podařilo, medvídek je v pořádku a nejmenší hasiči nasedají opět na své autíčko a za zvuku sirény a ohromného potlesku diváků odjíždějí. Dalších několik minut patří mladým hasičům našeho sboru. Naše šikulky zde návštěvníkům předvedli, jak provádějí požární útok. Předvedlo se starší i mladší družstvo.

Roztopení parní stříkačky na pět atmosfér, to je název první disciplíny, která začíná úderem třinácté hodiny. Rozhodčí Pavel Bača zvedá k nebi ruku se startovací pistolí. Připravit, pozor, zazní výstřel a posádky parních stříkaček začnou plnit kotle dřevem a novinami, což následně zapalují. Podotýkám, že se roztápí bez použití jakékoliv chemické látky podporující hoření. Po několika minutách od škrtnutí zápalkou se line z komínů všech devíti parních stříkaček dým. Každý u své stříkačky netrpělivě sleduje manometr a čeká až bude moci zapískat na znamení, že je roztopeno. Povedlo se. Jako první píská naše parnička v čase 13 minut a 56 vteřin.

Když jsou všechny parničky roztopené začíná druhá disciplína. Přesné stříkání jedním proudem na čas. Na lavici jsou připravené modré a čiré plastové lahve naplněné vodou. Úkolem je srazit proudem vody čiré lahve v nejkratším časovém limitu. Modré musí zůstat stát, jinak se připisují trestné vteřiny. V této disciplíně jednoznačně vítězí hasiči z Kvítkovic.

Na řadě je další ukázka. Do prostoru pro soutěž a ukázky tlačíme lehce pomačkaný Volkswagen Polo do kterého jako figurant usedá náš Petr. Přijíždí zásahové vozidlo našeho sboru Tatra CAS 20 6×6. Několik hasičů zásahové jednotky SDH Klatovy zajišťuje místo a začíná s vyprošťováním zraněné osoby z havarovaného automobilu. Divákům kluci předvádějí práci s hydraulickými nůžkami a rozpínákem. Celou ukázku komentuje a úkony hasičů vysvětluje velitel sboru Pavel Lajpold.

Plnění sudu jedním proudem je další disciplína ve které hraje hlavní roli přesnost. Do stolitrového sudu ze vzdálenosti 10 metrů musí soutěžící dostat jedním proudem co nejvíce vody v časovém limitu 2 minuty. U sudu může stát navigátor. Po boku soutěžícího, který stříká, je připraven další soutěžící s úkolem zvednout sud v případě že se převrhne. Disciplíně kralovalo družstvo SDH Semily 1.

Aby si soutěžící odpočinuli přichází na řadu další ukázka. Předvedl se historický automobil Škoda, který vlastní dobrovolní hasiči z Blovic.

Poslední disciplínou soutěže parních stříkaček byl desetilitrový nástřikový terč. Nejrychleji terč naplnili hasiči z Opočna.

Disciplíny skončili a rozhodčí sčítají výsledky. Zanedlouho je sečteno a družstva se řadí k pódiu kde se budou výsledky vyhlašovat . Poháry včetně putovního jsou připraveny a vše může začít. Nejprve vyhodnocujeme jednotlivé disciplíny a potom celkové pořadí. Ceny předává starosta našeho sboru Jiří Vítovec a velitel Pavel Lajpold.

Celkové umístění: 1. místo – SDH Klatovy, 2. místo SDH Opočno, 3. místo SDH Kvítkovice, 4. místo SDH Semily 1, 5. místo SDH Svojanov, 6. místo SDH Roztoky u Jilemnice, 7.-8. místo (stejný počet bodů) SDH Tábor a SDH Netolice, 9. místo SDH Tachov (porucha na stroji).

Poháry jsou předané a my se radujeme z prvního místa v soutěži a hlavně z vydařené akce. Zbývá už jen ustájit parní stříkačky a přichystat se na večerní zábavu v podání klatovské kapely UKRADENÝ VJECY.

Poděkování patří všem sponzorům za jejich podporu, mediálním partnerům za propagaci akce a reportáže, všem vzácným hostům za účast, Honzovi Antalovi za skvělé moderování akce, kuchařkám z jídelny v Hálkově ulici za skvělé jídlo, Podniku Antibar u Válce, firmě Maso West a panu Bouzkovi (Holba) za výborné občerstvení při akci i zábavě, kapele Ukradený Vjecy za parádní koncert, rozhodčím a hlavně všem sborům co přivezli svou parní stříkačku.

 

 Autor fotografií: Jiří Jiřík

Přípravy na oslavy

Finální přípravy začaly pro členy našeho sboru již ve čtvrtek 12. 6. odpoledne, kdy jsme připravovali věci ve zbrojnici a rozdělovali jsme si úkoly. Na programu byla také úprava osobního automobilu pro ukázku vyprošťování a mytí automobilů po středečním zásahu.

V pátek jsme se ve zbrojnici sešli již v sedm hodin ráno a pokračovali jsme. Většina prací již probíhala na Erbenovo náměstí. Po šestnácté hodině začali přijíždět sbory s parními stříkačkami. Naše přátele jsme ubytovali a ustájili jejich parní stříkačku. Následovalo přátelské posezení s večeří a občerstvením.

Zde si můžete prohlédnout několik fotografií z pátečních příprav. Všem zúčastněným děkujeme za pomoc.

3. celorepublikový sraz a soutěž parních stříkaček.

Klatovští dobrovolní hasiči slaví 140 let

 

V sobotu 14. června se klatovské Erbenovo náměstí zaplní nejen historickou hasičskou technikou. U příležitosti oslav 140 let od založení Sboru dobrovolných hasičů v Klatovech se zde uskuteční 3. celorepublikový sraz a soutěž parních stříkaček.

V České republice je přibližně 20 funkčních parních stříkaček a zde uvidíte 9 z nich. Nadšenci z různých koutů země se o tyto historické unikáty starají, opravují je. Pravidelně se také scházejí, aby si předali zkušenosti, zážitky, ale také aby si porovnali dovednosti. V pořadí třetí sraz se rozhodli uspořádat členové SDH Klatovy, kteří sami jednu parní pamětnici obhospodařují. Jen pro zajímavost, klatovská parní stříkačka je z konce 19. století.

Klání bude zahájeno v 9 hodin slavnostním nástupem a následně začnou jednotlivé sbory představovat své stroje veřejnosti v rámci výstavy. Každý návštěvník si tak bude moci vše prohlédnout hezky zblízka, vyfotit či se zeptat na technické detaily. Od 13 hodin budou pak účastníci soutěže plnit úkoly, jako jsou roztopení parní stříkačky nebo stříkání na přesnost.

V průběhu odpoledne bude program doplněn také o ukázky vyprošťování a požárního útoku mladých hasičů. Předvedou se také nejmladší hasiči – předškoláci z Kydlin u Klatov. Celá akce bude podpořena také zahraničními hosty.

Krom výstavy současné i historické hasičské techniky, soutěžních klání i exhibic, budou zajištěny i atrakce pro děti a samozřejmě občerstvení. Pořadatelé očekávají účast stovek diváků.


plakat a3

čh2