Malý záchranář – Horažďovice

Ve středu 27. května se v Horažďovicích konala akce s názvem Malý záchranář. Cílem této akce je seznámit hlavně děti s prací záchranných složek. K vidění byla technika nejen hasičů, policistů, armády, ale také záchranné služby, horské služby, BESIPU a mnoha dalších spolků.

Probíhaly zde ukázky práce výše uvedených složek, zajímavá byla hlavně ukázka kynologického oddělení PČR. Dále zde předvedli hezkou ukázku tamější mladí hasiči.

Náš sbor prováděl ukázku funkčnosti naší parní stříkačky, která jako vždy přilákala oči nejen dětí, ale i dospělých. Akce byla pěkně připravena a těšíme se na další ročník.

POŽÁR – NÍZKÉ BUDOVY – KAL U KLATOV

V neděli 24. května v 3:30 byl pro naši jednotku vyhlášen I. stupeň požárního poplachu. Byli jsme vysláni k požáru zemědělské budovy v Kalu u Klatov. Na místě požáru jsme byli již ve 3:43.

Již cestou k požáru jsme viděli, že se bude jednat o náročný zásah, protože požár byl vidět hned po výjezdu z Klatov. Jednalo se o rozsáhlý požár stodoly, od které chytla další vícepatrová zemědělská budova a štít přilehlého obytného domu. Po příjezdu jsme ihned začali doplňovat vodu do cisterny našich profesionálních kolegů, vytvořili jsme doplňovací vedení z hydrantové sítě. Dále jsme v dýchací technice prováděli hašení objektů.

Pro naši jednotku trval zásah zhruba čtyři hodiny, dohašování  a vyšetřování požáru probíhalo ještě do odpoledních hodin.

Zasahující jednotky:

HZSPK ÚO Klatovy, SDH Klatovy, SDH Klatovy – Luby, SDH Bezděkov

Plamen

V sobotu 23. května 2015 se v Nýrsku uskutečnilo závěrečné kolo hry Plamen. Naši mladí hasiči se účastnili ve dvou kategoriích (mladší a starší). Soutěžilo se zde v požárním útoku, útoku CTIF, štafetě dvojic a štafetě 4 x 60 metrů. Mladší družstvo se v tomto roce umístilo na dvanáctém místě a starší na dvacátém třetím. Ve výtvarné soutěži ,,Požární ochrana očima dětí“ se naše Péťa Urbánková umístila na druhém místě.