Cvičení – požár ZŠ Masarykova Klatovy

Poslední červnové pondělí se naše jednotka spolu s profesionálními kolegy z Klatov a dobrovolnými hasiči z Klatov – Lubů zúčastnila námětového cvičení požáru Základní školy Masarykova v Klatovech.

Celé cvičení probíhalo jako ostrý zásah. Po příjezdu na místo zásahu jsme byli rozděleny do skupin. Naše jednotka spolu s jednotkou z Lub měla za úkol prohledat 3. nadzemní podlaží. Profesionální kolegové z Klatov prováděli průzkum v 2. nadzemním podlaží. Průzkumem bylo zjištěno, že hoří v jednom za kabinetů. Simulovaný požár byl během několika minut uhašen.  Ze 3. podlaží jsme spolu s lubskou jednotkou evakuovali 39 dětí a 2 učitelky. Profesionální kolegové za pomoci výškové techniky evakuovali třídu ze 2. podlaží.

Cvičení probíhalo v zakouřeném prostředí a zásah jsme prováděli v dýchací technice. Cílem cvičení bylo prověřit připravenost nejen jednotek hasičů, ale i zaměstnanců školy na mimořádnou událost.

120 let SDH Chlistov

V sobotu 20.6. jsme byli pozváni na oslavu 120. výročí založení Sboru dobrovolných hasičů v Chlistově. Oslava začala slavnostním průvodem, poté pokračovala netradičními požárními útoky žen, mužů a dětí. Netradiční byly v tom, že družstvo si po výstřelu ze startovní pistole muselo nasadit opasky a helmy a poté si samotné vybavení kromě stříkačky vytáhnou z přívěsu. Dále byla k vidění ukázka HZS Klatovy, při které byl rozstříhán starý favorit. My jsme zde předvedli požární útok s naší parní stříkačkou. I po 134 letech jsme dokázali, že práce našich předků přežije i další generace.

Celou oslavu doprovázela přátelská atmosféra a tímto bychom chtěli našim kolegům z Chlistova poděkovat za pozvání.

Svatba

Dnes 20. června se oženil Jakub Diviš, dlouholetý člen našeho sboru dobrovolných hasičů. Svatební obřad se konal v prostorách svatební síně klatovské radnice ve 12 hodin. My jako jeho kolegové a kamarádi jsme u této příležitosti nemohli samozřejmě chybět. Ze svatby přinášíme několik fotek a svatebčanům přejeme mnoho úspěšných let v jejich společném svazku.