Budapešť – 26.-28. září 2015

Již po čtvrté jsme vyrazili do maďarské Budapeště na soutěž hasičských sborů. Soutěž se koná ku příležitosti Michalské pouti. Soutěží se v dobových stejnokrojích s historickou stříkačkou. Letos byla soutěž připravena pro sedmičlenné týmy. Jejich úkolem bylo postupně vybíhat ze startovní čáry, proběhnout zakouřeným tunelem, kde byly ukryty ráhna stříkačky, savice, hadice, sací koš a proudnice. Každý člen týmu vzal jednu tuto část a tím se postupně vytvořilo sací a útočné vedení. Náš tým se v kategorii mezinárodních družstev mužů umístil na krásném 3. místě, a to je nutno podotknout, že jsme měli toto družstvo postavené ze tří žen a čtyř mužů. Tím jsme dokázali, že naše holky směle konkurují mužům z celé Evropy.

Součástí víkendu byla i prohlídka města. Nejvíce se nám líbil tamější parlament na břehu Dunaje. Během prohlídky jsme projeli část historické části města. Budapešť je město s dlouhou historií s mnoha překrásnými budovami a náměstími. Samozřejmě jsme si také nenechali ujít návštěvu termálních lázní, kam jsme zavítali poslední den pobytu ve večerních hodinách.

V Budapešti jsme strávili perfektně prožitý víkend, kdy jsme si užili mnoho zábavy, jídla a kulturních zážitků. Tímto bychom chtěli také poděkovat budapešťským kolegům za pozvání a za pohoštění. V Maďarsku se nám líbilo a těšíme se na další ročník.

Nemalé poděkování patří také naší velké kamarádce Marice ze Sušice, která umí maďarsky a tím nám pomáhá překonávat jazykovou bariéru – ještě jednou velké díky 🙂

Heřmanova Huť

Na sobotu 12. září připadly oslavy 150 let provozu uhelných drah, 110 let veřejného provozu a 95 let osobní přepravy v okolí Nýřan. Část z těchto oslav probíhala právě v Heřmanově Huti, kam jsme vyrazili s parní stříkačkou. K vidění byla celá řada historické, ale i novější techniky. Návštěvníci si mohli prohlédnout mini parní železnici, na které parní vláček vozil ty nejmenší. Pro ty větší byl určitě zajímavý příjezd historického parního vlaku, který si mohli všichni do detailů projít. Historický vlak vozil kyvadlově cestující mezi Nýřany a Heřmanovo Hutí. My jsme po celé odpoledne přikládali do kotle na naší parní stříkačce, která opět sklidila od návštěvníků mnoho kladných ohlasů.

A protože i počasí vyšlo pěkně, přivezli jsme si do Klatov pocit z příjemně stráveného dne.

Smuteční oznámení

S bolestí v srdci Vám oznamujeme, že dne 6. září 2015 odešel náš dlouholetý člen a kamarád pan

Jaroslav Spolwind

 

 

Rozloučíme se s ním ve čtvrtek 10. září ve 12 hodin v obřadní síni klatovského krematoria.