Výcvik nositelů dýchací techniky

V sobotu 13. února se dva členové naší zásahové jednotky zúčastnili odborného výcviku nositelů dýchací techniky na požární stanici Plzeň – Košutka. Úkolem školení bylo si projít takzvaný polygon, který se nachází v podzemních prostorách tamější stanice profesionálních hasičů. Zde členové nedělitelné skupiny musí projít bludiště složené z různých dílů a pater v zakouřeném prostředí a samozřejmě s dýchací technikou na zádech. Tímto je do značné míry simulována situace u skutečného požáru. Ještě před průchodem bludiště také ale musí vyšplhat na 30 m nekonečný žebřík, zvedat tzv. kladivo a běžet na pásu – to vše v plné polní.

Nutno podotknouti, že oba naši hoši prošli úspěšně, a tak máme o dva nositele dýchací techniky víc.