140. výročí založení SDH Kolinec

V sobotu 12. května jsme se zúčastnili oslav 140. Výročí založení sboru dobrovolných hasičů v Kolinci. Oslavy začaly soutěží v požární štafetě a požárním útoku. Potom následovala oficiální část se slavnostním nástupem na náměstí , položením věnců a průvodem městem. Po průvodu se všichni hosté přesunuli do tamějšího kulturního domu, kde jsme byli pohoštěni obědem a proběhla také výroční schůze, kde byla probrána celá historie sboru. Potom následovaly ukázky hasičské techniky od té nejstarší až po tu nejmodernější, kde jsme předvedli naší parní krasavici. Členům kolineckého sboru děkujeme za příjemně strávenou sobotu a těšíme se na budoucí setkání.

Připomínka 40. výročí požáru Svaté Hory

Poslední dunovou sobotu se konala připomínka požáru Svaté Hory v Příbrami. 27. dubna tomu bylo právě 40 let. Vzpomínkový akt začal průvodem praporečníků sborů, které se tehdy podílely na hašení požáru. Dále následovalo představení hostů a předávání pamětních medailí. Po tomto ceremoniálu přímo před Svatou Horou následovaly ukázky hasičské techniky, jak moderní, tak i historické. Z té moderní mohli návštěvníci vidět například vyprošťovací tank, hasičský bagr nebo zbrusu nový žebřík.
My jsme na připomínku 40. výročí byli pozváni s naší parní krasavicí. Předvedli jsme zde ukázku, kdy nás na místo dotáhli koně, to se nám nestává často, protože zhruba tří tunový stroj málokteré koňské spřežení utáhne.
Poslední dubnová sobota byla pro nás tedy příjemným zpestřením víkendu.