POŽÁR CHATY

Dne 23.12. ve 20:01 byl naší jednotce vyhlášen poplach na požár chaty za obcí Klatovy v části zvané Čertovka. Na místo zásahu jsme během několika minut vyrazili s vozidly TATRA 815 a TATRA 148.

Po příjezdu na místo zásahu jsme společně s profesionální jednotkou započali hasební práce několika dřevěných příbytků. Po zlikvidování požáru a rozebrání dřevěných konstrukcí a po domluvě s VELITELEM ZÁSAHU se jedna z cisteren vrátila zpět na základnu a druhá z cisteren byla na místě zásahu ponechána jako dohled do třetí hodiny ranní.

Zasahující jednotky: HZS KLATOVY, JSDH KLATOVY

POŽÁR ŠKOLKY A ŠKOLY

Ve středu 16.12. krátce po půl jedenácté ráno byl naší jednotce vyhlášen poplach na požár česko – německé základní a mateřské školy Kubuki ve Slavošovicích. Naše jednotka během pár minut vyjela na místo s vozidlem TATRA 815. Na místě se nacházelo přibližně 20 dětí které již byli evakuovány z budovy. Při příjezdu na místo se ukázalo, že k požáru nedošlo přímo ve školce, ale v přilehlém soukromém objektu. Došlo zde k zahoření za krbovou vložkou. Požár se naštěstí nestačil rozšířit a ke zranění osob nedošlo. Po likvidaci požáru a provedeném průzkumu jsme společně s profesionálními kolegy odvětrali zakouřené prostory školky a děti se cca po hodině mohli vrátit zpět do lavic. Po domluvě s velitelem zásahu se naše jednotka vrátila zpět na stanici. Zasahující jednotky: HZS Klatovy, HZS Plzeň Košutka, JSDH Klatovy.

POŽÁR SKLÁDKY

Dne 6.12. patnáct minut před půlnocí nás vyslalo operační středisko na požár odpadu poblíž obce Dehtín. Naše jednotka vyjela na místo s vozidly TATRA 815 a TATRA 148. Jednalo se o požár skládky odpadu ve Štěpánovicích. Hořelo na rozloze cca 15×15 metrů. Naše jednotka ihned po příjezdu začala s doplňováním vody do cisterny profesionálních kolegů a hašením jedním proudem “C“. Po příjezdu TATRY 148 se započalo s hašením z proudnicové lafety a ženijními pracemi. Po té jedna z cisteren zajišťovala dopravu na místo události. Po domluvě s velitelem zásahu jsme se vrátili zpět na základnu. Zasahující jednotky: HZS Klatovy, JSDH Klatovy, JSDH Švihov.