Výcvik nositelů dýchací techniky

Naše zásahová jednotka je o dva nositele dýchací techniky bohatší.
V pátek 10. února se Martin a Martin z naší zásahové jednotky zúčastnili teoretické části kurzu nositelů dýchací techniky v prostorách požární stanice hasičského záchranného sboru v Klatovech.

Druhý den následovala část praktická, která se uskutečnila na požární stanici Košutka v Plzni, kde zúčastnění absolvovali zátěžový test a prošli cvičný polygon.

Za fotografie děkujeme Michalovi, kterého fotografování dvou „trpících“ kamarádů, jak je vidno z jedné fotografie, velice bavilo.

Zimní sraz mladých hasičů

V sobotu 11. února se v tělocvičně základní školy Lerchova v Sušici uskutečnil zimní sraz mladých hasičů.

Klání začalo slavnostním nástupem v 9 hodin. Následně se všech 74 družstev (kategorie starší – 33 družstev, kategorie mladší – 31 družstev a přípravka – 10 družstev.) rozmístilo po tělocvičnách k plnění disciplín. Nejednalo se však o disciplíny pouze s hasičskou tématikou, ale i o různé dovednostní soutěže.

Soutěžilo se například ve střílení florbalovou holí na branku, v poznávání topografických značek, ve vázání uzlů, v poznávání dopravních značek, ve šplhu, hodu na terč, v piškvorkách a shazování kuželek hadicí. Nechyběla ani soutěž zaměřená na paměť, kdy si děti měly zapamatovat co nejvíce předmětů z krabice a následně zapsat či vyjmenovat.

Naší oblíbenou soutěží je oblékání hasiče. V této disciplíně se starší družstvo umístilo na 3. místě a družstvo mladší na místě 1. a tím si vysloužilo sladkou odměnu v podobě dortu.

Celkově se starší družstvo umístilo na 15. místě z 33 zúčastněných družstev a mladší družstvo též na 15. místě z 31 zúčastněných družstev.

Všem našim šikulkám děkujeme za účast a těšíme se na další soutěž.

Velké poděkování patří všem pořadatelům za skvělé zázemí, občerstvení a organizaci klání.