Požár pokoje v nemocnici

Prvního července okolo půl deváté večer jsme byli vysláni na požár na psychiatrické oddělení klatovské nemocnice. Po příjezdu jednotek byl požár již uhašen. Profesionální jednotka provedla odvětrání zakouřených prostor a pomohla s ošetřením třech zraněných osob, které se nadýchaly zplodin hoření. Naše jednotka byla jako záloha na místě. Podle informací z médií požár úmyslně založil pacient a potom utekl.

Požár nízké budovy

V první červencový den po půl druhé ráno jsme byli vysláni na požár nízké budovy do Dolní Lhoty. V době našeho příjezdu byla již budova celá v plamenech. Naše jednotka k požáru vyrazila s CAS 20 T 815 a CAS 32 T 148. S ostatními jednotkami jsme prováděli hašení z venku, vynášeli jsme věci a nábytek, dále jsme v dýchací technice zasahovali na půdě. Obě naše cisterny zajišťovaly kyvadlovou dopravu vody. Zasahující jednotky: HZS Klatovy, SDH Klatovy, SDH Janovice nad Úhlavou, SDH Bezděkov.

IV. mezinárodní výstava hasičské techniky

O předposledním červnovém víkendu jsme vyrazili k našim východním sousedům do Šamorína. Konala se tam již IV. mezinárodní výstava hasičské techniky s názvem Takto hasili požár naši předci. Příjezd techniky byl již v pátek ráno na šamorínské náměstí. Zde probíhaly statické, ale i dynamické ukázky vystavované techniky. Protože akce má velký věhlas, přilákala davy diváků již v pátek ráno, kdy se přišly podívat děti ze škol. My jsme předvedli funkčnost naší párničky, která přilákala hodně diváků. Druhý den v sobotu jsme prováděli ukázku dálkové dopravy vody, právě pomocí praních stříkaček – byly to tyto: Klatovy, Uherský Brod, Velké Uherce a Kvítkovice. Vodu se nám povedlo dopravit přes celé centrum města. Dále v sobotu probíhaly ukázky jako v pátek. Okolo třetí hodiny odpoledne vyšel pochod veškeré techniky městem. Pochod byl seřazen od té nejstarší po tu novější. Sobotní večer patřil hlavně té moderní technice, kdy na břehu vodního díla probíhala její výstava. Byly vidět ukázky hašení za pomoci vrtulníku, ukázka hasičských tanků, velkoobjemových čerpadel a mnoho jiných. Akce byla ukončena po západu slunce, kdy hasiči předvedli hasičskou barevnou fontánu. Fontánu doprovázely zvuky skladem Vltava a Na krásném Dunaji. Z výstavy jsme si odnesli plno zážitků a těšíme se na příští.