130. let Komárovského sboru

V sobotu 6. května se náš sbor, stejně jako před pěti lety, zúčastnil oslav výročí založení sboru dobrovolných hasičů Opava – Komárov. Někdo si teď možná říká, jak se náš sbor dostal až k Opavě. Tak na vysvětlení: Mezi našimi sbory je vazba od roku 1949, kdy válkou oslabené Slezsko potřebovalo pomoci. Náš sbor tehdy uspořádal sbírku a ve zmíněném roce hasičům do Komárova dovezl přívěs s motorovou stříkačkou a příslušenstvím. Tehdy začala společná družba, která byla na čas zapomenuta, ale díky starostovi tamního sboru byla po letech opět vzpomenuta a obnovena.

Nyní zpět do roku 2023. Abychom přispěli exponátem na páteční výstavě historické i současné techniky a zároveň reprezentovali naše město i náš sbor, dovezli jsme do Komárova naši chloubu – parní stříkačku. Jen pro zajímavost, cesta naší Avií, která na kontejneru vezla parní stříkačku, byla dlouhá něco přes 500 kilometrů a trvala nám 8 hodin. Během této cesty jsme stačili jednu zastávku na občerstvení a jednu zastávku na opravu defektu zadního kola.

S historickou parní stříkačkou jsme v Komárově nebyli sami. Svou krasavici zde předvedli i kolegové hasiči, kamarádi ze sboru dobrovolných hasičů Hradec nad Moravicí. Historická část výstavy nebyla ochuzena ani o stříkačku ruční, která patří místnímu sboru.
Vystavena byla také současná moderní technika. Zde se prezentoval Záchranný útvar Hasičského záchranného sboru České Republiky z dislokace Hlučín, Hasičský záchranný sbor podniku Teva Czech Industries s.r.o. a v neposlední řadě jednotka sboru dobrovolných hasičů Opava – Komárov.

Druhý den vyvrcholily oslavy Komárovského sboru slavnostním průvodem, mší v kostele a výroční schůzí sboru, které se zúčastnilo spoustu vzácných hostů. Na programu bylo, mimo jiné, předání čestných uznání, medailí a věrnostních stužek členům sboru, dekorování praporu stuhami a předání darů hostům. Následovalo občerstvení, přátelské posezení a volná zábava.

Na oslavách se nám velice líbilo a díky tamním přátelům jsme se zde cítili jako doma.
Ale přeci jen, doma je doma, proto jsme se v neděli loučili.

Děkujeme za pozvání a těšíme se na další shledání.
Moc si vážíme toho a jsme rádi, že na druhé straně republiky máme takové přátele.

Dali nám kouř!

A to doslova. V sobotu 4. března se totiž členové naší zásahové jednotky, společně s kolegy hasiči z obce Srní, zúčastnili výcviku v klecovém polygonu pro nositele dýchací techniky ve ŠKOLNÍM A VÝCVIKOVÉM ZAŘÍZENÍ HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU
ČESKÉ REPUBLIKY ZBIROH.
Cvičení bylo zajímavé a velmi přínosné pro všechny zúčastněné hasiče.
Již při úvodních větách lektora pana kapitána, inženýra Jaroslava Valdmana bylo zřejmé, že se nikdo z účastníků nudit nebude. To, že se hasiči v dýchacích přístrojích utkají s nástrahami klecového polygonu za snížené viditelnosti bylo zřejmé všem. Navíc musely tříčlenné skupiny, do kterých se hasiči rozdělili, roztahovat útočné hadicové vedené přímo v klecích a každý postup a činnost hlásit veliteli zásahu pomocí radiostanice.

Uvnitř polygonu kromě stísněného prostoru a umělého kouře čekaly hasiče nástrahy v podobě výsuvných dveří, poklopů a úzkých průlezů. Nechyběly simulace požárů, vřískot dětí, zvuky dobytka nebo hysterické volání o pomoc zahraničního turisty.

Během přítomnosti průzkumné skupiny v polygonu velitel zásahu improvizoval a vymýšlel různé scénáře. Například povel k urychlenému návratu skupiny kvůli hrozícímu nebezpečí v podobě zřícení konstrukcí. Také se v kouři objevovala figurína simulující zraněnou osobu, kterou musela skupina evakuovat ze zakouřeného prostoru.

Během přítomnosti v „prolézačce“ byli hasiči neustále monitorováni termokamerami a sledováni na monitorech ve velíně polygonu.

Výcvik neměl chybu a všichni zúčastnění hasiči odjížděli ze Zbiroha plni zážitků a nových zkušeností. Velké poděkování patří panu kpt. Ing. Jaroslavu Valdmanovi za možnost účasti naší jednotky a za samotný výcvik.

V následujících videích se můžete vžít do atmosféry zakouřeného klecového polygonu.
V prvním videu jsou záběry klasickou kamerou a v druhém jsou taktéž záběry klasickou kamerou, ale přes ruční termokameru.

Reálné záběry klasickou kamerou. Na záběrech jsou členové JSDH Klatovy.
Reálné záběry klasickou kamerou, ale přes termokameru. Na záběrech jsou členové JSDH Klatovy.

Na následujících fotografiích můžete vidět část klecového polygonu bez umělého zakouření.

Výcvik nositelů dýchací techniky

Naše zásahová jednotka je o dva nositele dýchací techniky bohatší.
V pátek 10. února se Martin a Martin z naší zásahové jednotky zúčastnili teoretické části kurzu nositelů dýchací techniky v prostorách požární stanice hasičského záchranného sboru v Klatovech.

Druhý den následovala část praktická, která se uskutečnila na požární stanici Košutka v Plzni, kde zúčastnění absolvovali zátěžový test a prošli cvičný polygon.

Za fotografie děkujeme Michalovi, kterého fotografování dvou „trpících“ kamarádů, jak je vidno z jedné fotografie, velice bavilo.