Požár výškové budovy v ulici Dragounská

V pátek 29. března v 7:34 byl naší jednotce vyhlášen poplach na požár výškové budovy v ulici Dragounská. Po našem příjezdu už na místě byly síly a prostředky dostačující a my jsme se vrátili zpět na základnu.

ZASAHUJÍCÍ JEDNOTKY: HZS KLATOVY, JSDH KLATOVY, JSDH KLATOVY-LUBY

Požár potravin v rodinném domě

V úterý 12. března ve 23:51 byl naší jednotce vyhlášen poplach na požár nízké budovy u obce Čínov. Jednalo se o zahoření potravin na plotně v rodinném domě. Při našem příjezdu už na místě síly a prostředky byly dostačující a my jsme se vrátili zpět na základnu.

ZASAHUJÍCÍ JEDNOTKY: HZS KLATOVY, JSDH KLATOVY, JSDH SLAVOŠOVICE

Dali nám kouř!

A to doslova. V sobotu 4. března se totiž členové naší zásahové jednotky, společně s kolegy hasiči z obce Srní, zúčastnili výcviku v klecovém polygonu pro nositele dýchací techniky ve ŠKOLNÍM A VÝCVIKOVÉM ZAŘÍZENÍ HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU
ČESKÉ REPUBLIKY ZBIROH.
Cvičení bylo zajímavé a velmi přínosné pro všechny zúčastněné hasiče.
Již při úvodních větách lektora pana kapitána, inženýra Jaroslava Valdmana bylo zřejmé, že se nikdo z účastníků nudit nebude. To, že se hasiči v dýchacích přístrojích utkají s nástrahami klecového polygonu za snížené viditelnosti bylo zřejmé všem. Navíc musely tříčlenné skupiny, do kterých se hasiči rozdělili, roztahovat útočné hadicové vedené přímo v klecích a každý postup a činnost hlásit veliteli zásahu pomocí radiostanice.

Uvnitř polygonu kromě stísněného prostoru a umělého kouře čekaly hasiče nástrahy v podobě výsuvných dveří, poklopů a úzkých průlezů. Nechyběly simulace požárů, vřískot dětí, zvuky dobytka nebo hysterické volání o pomoc zahraničního turisty.

Během přítomnosti průzkumné skupiny v polygonu velitel zásahu improvizoval a vymýšlel různé scénáře. Například povel k urychlenému návratu skupiny kvůli hrozícímu nebezpečí v podobě zřícení konstrukcí. Také se v kouři objevovala figurína simulující zraněnou osobu, kterou musela skupina evakuovat ze zakouřeného prostoru.

Během přítomnosti v „prolézačce“ byli hasiči neustále monitorováni termokamerami a sledováni na monitorech ve velíně polygonu.

Výcvik neměl chybu a všichni zúčastnění hasiči odjížděli ze Zbiroha plni zážitků a nových zkušeností. Velké poděkování patří panu kpt. Ing. Jaroslavu Valdmanovi za možnost účasti naší jednotky a za samotný výcvik.

V následujících videích se můžete vžít do atmosféry zakouřeného klecového polygonu.
V prvním videu jsou záběry klasickou kamerou a v druhém jsou taktéž záběry klasickou kamerou, ale přes ruční termokameru.

Reálné záběry klasickou kamerou. Na záběrech jsou členové JSDH Klatovy.
Reálné záběry klasickou kamerou, ale přes termokameru. Na záběrech jsou členové JSDH Klatovy.

Na následujících fotografiích můžete vidět část klecového polygonu bez umělého zakouření.