Noční soutěž

V sobotu 15. 11. 2014 jsme se zúčastnili noční soutěže ,,o nejlepší zásahové družstvo“  v Pocinovicích. Byl to 6. ročník memoriálu Bohumila Faula o pohár starosty obce Pocinovice.

Sbory se sjížděli do tamní zbrojnice od 17 hodin. Celkem se dostavilo 7 družstev. Na několik kilometrů dlouhé trase bylo připraveno sedm stanovišť se soutěžními disciplínami. Sbory tuto trasu zdolávaly svým dopravním automobilem s vybavením a plnili připravené úkoly.
Prvním úkolem byly zkušební testy o deseti otázkách, které se psali před vpuštěním družstev na trasu.
Druhý úkol bylo odstranění zavěšeného předmětu. Na povel velitele družstva jednotka roznesla a rozložila skládací žebřík, který následně vztyčila k objektu a zabezpečila proti pádu. Po žebříku vylezl na plošinu další člen družstva vyzbrojen opaskem s karabinou a slaňovací osmou, který si nahoře uvázal do osmy lano a následně se slanil dolů. Při slaňování ho jistil další hasič. Po uklizení žebříku a následného zavelení velitele družstva se zastavily stopky rozhodčích.
Třetí disciplína- Bojové rozvinutí vedení (požár lesa). Po zavelení a rozdělení úkolů velitelem družstva se hasiči vybavili třemi hadicemi B, rozdělovačem, hadicí C a proudnicí C. Po lesní cestě jsme rozvinuli hadicové vedení s jedním proudem C, za pomocí svítilen jsme provedli určené signály a následně začali vedení balit. Po uklizení hadic a nářadí do vozu byla disciplína hotova.
Práce z přívěsem, tak se jmenovala 4. disciplína, při které se po zavelení a rozdělení úkolů velitelem družstva museli hasiči vypořádat s výměnou žárovek levého zadního světla a výměnou pravého zadního kola.
5. disciplína byla čerpání pomocí ejektoru. Jednotka musela pomocí stojatého ejektoru vysát z vodního zdroje určité množství vody. Při této disciplíně se také používali signály pomocí svítilen.
Předposlední disciplína byla oddechová- střelba ze vzduchovky. Všichni členové družstva museli sestřelit z desetimetrové vzdálenosti čtyři cíle.
Poslední disciplína byla poskytnutí první pomoci a transport raněného. Raněného jsme našli v rokli v lesním porostu. Za nepřetržitého verbálního kontaktu jsme mu ošetřili zraněnou nohu pomocí mulu a obvazu, položili na nosítka a následně transportovali na místo určení. Zde jsme obinadlo z nohy figuranta odmotali a tím byla disciplína ukončena.

Soutěžící našeho sboru: Velitel družstva: Radek Plechinger, strojník: Filip Machyán, hasiči: Ondřej Bača, Michal Jabůrek, Jakub Diviš a Jiří Vítovec.

Z trasy jsme zamířil opět do zbrojnice, kde na nás čekal gulášek a občerstvení. Před vyhlášením samotné soutěže se zde konala soutěž ještě jedna a to neoficiální mistrovství světa v řezání pilou břichatkou. Do této soutěže se přihlásily dvojice Filip Machyán, Jakub Diviš a Michal Jabůrek s Radkem Plechingrem. Byla zde skvělá atmosféra.

Soutěž byla zajímavá a jsme rádi, že jsme se mohli zúčastnit.  Této netradiční soutěže jsme se zúčastnili poprvé a umístili jsme se na poslední sedmé příčce. To nás však neodradilo a již teď se těšíme na další ročník.

Sboru dobrovolných hasičů v Pocinovicích děkujeme za pozvání, skvěle připravenou soutěž, pohoštění a hezkou atmosféru.

RubrikyNezařazené