Velikonoční nadílka

Naši mladí hasiči dnes 5.4.2023 plnili testy pro získání odznaků odbornosti. Jako odměnu všichni dostali velikonoční košíčky se sladkostmi. Za mladé hasiče přejeme všem krásné Velikonoce.

Dali nám kouř!

A to doslova. V sobotu 4. března se totiž členové naší zásahové jednotky, společně s kolegy hasiči z obce Srní, zúčastnili výcviku v klecovém polygonu pro nositele dýchací techniky ve ŠKOLNÍM A VÝCVIKOVÉM ZAŘÍZENÍ HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU
ČESKÉ REPUBLIKY ZBIROH.
Cvičení bylo zajímavé a velmi přínosné pro všechny zúčastněné hasiče.
Již při úvodních větách lektora pana kapitána, inženýra Jaroslava Valdmana bylo zřejmé, že se nikdo z účastníků nudit nebude. To, že se hasiči v dýchacích přístrojích utkají s nástrahami klecového polygonu za snížené viditelnosti bylo zřejmé všem. Navíc musely tříčlenné skupiny, do kterých se hasiči rozdělili, roztahovat útočné hadicové vedené přímo v klecích a každý postup a činnost hlásit veliteli zásahu pomocí radiostanice.

Uvnitř polygonu kromě stísněného prostoru a umělého kouře čekaly hasiče nástrahy v podobě výsuvných dveří, poklopů a úzkých průlezů. Nechyběly simulace požárů, vřískot dětí, zvuky dobytka nebo hysterické volání o pomoc zahraničního turisty.

Během přítomnosti průzkumné skupiny v polygonu velitel zásahu improvizoval a vymýšlel různé scénáře. Například povel k urychlenému návratu skupiny kvůli hrozícímu nebezpečí v podobě zřícení konstrukcí. Také se v kouři objevovala figurína simulující zraněnou osobu, kterou musela skupina evakuovat ze zakouřeného prostoru.

Během přítomnosti v „prolézačce“ byli hasiči neustále monitorováni termokamerami a sledováni na monitorech ve velíně polygonu.

Výcvik neměl chybu a všichni zúčastnění hasiči odjížděli ze Zbiroha plni zážitků a nových zkušeností. Velké poděkování patří panu kpt. Ing. Jaroslavu Valdmanovi za možnost účasti naší jednotky a za samotný výcvik.

V následujících videích se můžete vžít do atmosféry zakouřeného klecového polygonu.
V prvním videu jsou záběry klasickou kamerou a v druhém jsou taktéž záběry klasickou kamerou, ale přes ruční termokameru.

Reálné záběry klasickou kamerou. Na záběrech jsou členové JSDH Klatovy.
Reálné záběry klasickou kamerou, ale přes termokameru. Na záběrech jsou členové JSDH Klatovy.

Na následujících fotografiích můžete vidět část klecového polygonu bez umělého zakouření.

Výcvik nositelů dýchací techniky

Naše zásahová jednotka je o dva nositele dýchací techniky bohatší.
V pátek 10. února se Martin a Martin z naší zásahové jednotky zúčastnili teoretické části kurzu nositelů dýchací techniky v prostorách požární stanice hasičského záchranného sboru v Klatovech.

Druhý den následovala část praktická, která se uskutečnila na požární stanici Košutka v Plzni, kde zúčastnění absolvovali zátěžový test a prošli cvičný polygon.

Za fotografie děkujeme Michalovi, kterého fotografování dvou „trpících“ kamarádů, jak je vidno z jedné fotografie, velice bavilo.