Smuteční oznámení

S bolestí v srdci Vám oznamujeme, že nás navždy opustil náš dlouholetý člen, kolega a hlavně kamarád pan PAVEL RADA.
Odešel nečekaně v pátek 30. prosince ve věku nedožitých 72 let.

Členem našeho sboru byl od roku 1968. Během jeho působení ve sboru prošel řadou funkcí a vždy je vykonával s úctou, precizností a velkým elánem. Byl také členem soutěžního družstva, kde byl schopen zvládnout každou pozici od sacího koše až po útočný proud.
V zásahové jednotce zastával funkci strojníka. Zde také odvedl mnoho práce ať už u samotných zásahů, nebo při údržbě, opravách či renovacích naší techniky. Mnoho kilometrů najezdil jako řidič po hasičských soutěžích s našimi mladými hasiči a s naším soutěžním družstvem. Hodně se podílel na znovuzrození naší parní stříkačky, se kterou následně také absolvoval několik ukázek nejen u nás, ale i v zahraničí. Nikdy neváhal komukoliv poradit, nebo pomoci. Byl velmi aktivním členem. Do poslední chvíle byl též aktivním členem našeho výboru, kde předával zkušenosti mladším členům.
Hasičinou doslova žil.

Pavle, děkujeme Ti za vše a pozdravuj v hasičském nebi.

RubrikyNezařazené