Je nám líto:

Parou proti ohni 2011

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ!

Akce „Parou proti ohni 2011“ se ruší

Ekotechnické museum, o.p.s. je nuceno zrušit třetí ročník akce „Parou proti ohni 2011“ z důvodu nedostatku financí. Nepodařilo se získat potřebné finanční prostředky od sponzorů a muzeum není v současnosti schopno pokrýt očekávané náklady na akci. Špatná ekonomická situace je důsledkem ztráty příjmů v prvním pololetí tohoto roku, kdy Magistrát hlavního města Prahy zakázal muzeu po čtyři měsíce vykonávat hospodářskou činnost, která je hlavním zdrojem jeho příjmů. Děkujeme za pochopení.

zdroj: www.ekotechnickemuseum.cz

Nábřeží paromilů

V sobotu 27. 8. 2011 jsme se zúčastnili ,, Nábřeží paromilů “ v Hradci Králové. Účast návštěvníků byla jako obvykle hojná. Na této akci je k vidění velké množství zajímavých věcí.

Ostatně posuďte sami podle fotografií.

Polsko 2011

V pátek 12. srpna 2011 v 9:30 hodin jsme vyjeli do polského Cichowa na Evropské a krajské závody stříkaček taženými koňmi .

Měli jsme zastávku v Praze v Ekotechnickém muzeu, kde jsme vyzvedli našeho posledního člena, účastníka zájezdu Martina. V Kořenově jsme se zastavili na oběd a sešli jsme se s našimi přáteli hasiči z Roztok u Jilemnice.

Do Lagowa, vesničky, kde jsme pokaždé ubytováni, jsme dorazili ve 21:30 hodin. Ubytovali jsme se, najedli, poseděli a šli jsme spát.

Druhý den jsme měli v 8:00 hodin snídani. V 9:30 hodin odjeli někteří z nás na prohlídku hasičského muzea.
Odpoledne jsme společně grilovali maso.

Od 17:00 hodin byl program v Cichowu s vyhlášením ,, Miss Europejskie zawody.“ Letos to konečně pro Poláky vyhrála dívka z Polska. Předchozí dva ročníky této soutěže vyhráli Češky. Ceny novopečeným ,,misskám“ a ,,vicemisskám“ předávala vítězka minulého ročníku Češka Štěpánka Dvořáková z SDH Dalovy.

Zde jsme se i navečeřeli a jeli jsme zpět do Lagowa.

Třetí den- den závodů

V 9:30 hodin jsme přijeli na závodiště. Zde jsme složili parní stříkačku, postavili stánek a  nažhavili fotoaparáty.

Závodů se zúčastnilo 93 družstev z Polska a  10 ze zahraničí. Počasí nám přálo po celý den. Divácká účast byla jako obvykle hojná. Společně s SDH Roztoky u Jilemnice jsme předvedli naše parní stroje na samotný závěr celého klání, jak jinak než s velikým úspěchem.

Následovalo vše uklidit sbalit a vyrazit do Lagowa. Zde jsme pokračovali přípravou na odjezd domů. Na závěr jsme poseděli u oblíbeného piva Holba a zhodnotili celé klání.