Dali nám kouř!

A to doslova. V sobotu 4. března se totiž členové naší zásahové jednotky, společně s kolegy hasiči z obce Srní, zúčastnili výcviku v klecovém polygonu pro nositele dýchací techniky ve ŠKOLNÍM A VÝCVIKOVÉM ZAŘÍZENÍ HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU
ČESKÉ REPUBLIKY ZBIROH.
Cvičení bylo zajímavé a velmi přínosné pro všechny zúčastněné hasiče.
Již při úvodních větách lektora pana kapitána, inženýra Jaroslava Valdmana bylo zřejmé, že se nikdo z účastníků nudit nebude. To, že se hasiči v dýchacích přístrojích utkají s nástrahami klecového polygonu za snížené viditelnosti bylo zřejmé všem. Navíc musely tříčlenné skupiny, do kterých se hasiči rozdělili, roztahovat útočné hadicové vedené přímo v klecích a každý postup a činnost hlásit veliteli zásahu pomocí radiostanice.

Uvnitř polygonu kromě stísněného prostoru a umělého kouře čekaly hasiče nástrahy v podobě výsuvných dveří, poklopů a úzkých průlezů. Nechyběly simulace požárů, vřískot dětí, zvuky dobytka nebo hysterické volání o pomoc zahraničního turisty.

Během přítomnosti průzkumné skupiny v polygonu velitel zásahu improvizoval a vymýšlel různé scénáře. Například povel k urychlenému návratu skupiny kvůli hrozícímu nebezpečí v podobě zřícení konstrukcí. Také se v kouři objevovala figurína simulující zraněnou osobu, kterou musela skupina evakuovat ze zakouřeného prostoru.

Během přítomnosti v „prolézačce“ byli hasiči neustále monitorováni termokamerami a sledováni na monitorech ve velíně polygonu.

Výcvik neměl chybu a všichni zúčastnění hasiči odjížděli ze Zbiroha plni zážitků a nových zkušeností. Velké poděkování patří panu kpt. Ing. Jaroslavu Valdmanovi za možnost účasti naší jednotky a za samotný výcvik.

V následujících videích se můžete vžít do atmosféry zakouřeného klecového polygonu.
V prvním videu jsou záběry klasickou kamerou a v druhém jsou taktéž záběry klasickou kamerou, ale přes ruční termokameru.

Reálné záběry klasickou kamerou. Na záběrech jsou členové JSDH Klatovy.
Reálné záběry klasickou kamerou, ale přes termokameru. Na záběrech jsou členové JSDH Klatovy.

Na následujících fotografiích můžete vidět část klecového polygonu bez umělého zakouření.

Výcvik nositelů dýchací techniky

Naše zásahová jednotka je o dva nositele dýchací techniky bohatší.
V pátek 10. února se Martin a Martin z naší zásahové jednotky zúčastnili teoretické části kurzu nositelů dýchací techniky v prostorách požární stanice hasičského záchranného sboru v Klatovech.

Druhý den následovala část praktická, která se uskutečnila na požární stanici Košutka v Plzni, kde zúčastnění absolvovali zátěžový test a prošli cvičný polygon.

Za fotografie děkujeme Michalovi, kterého fotografování dvou „trpících“ kamarádů, jak je vidno z jedné fotografie, velice bavilo.

Zimní sraz mladých hasičů

V sobotu 11. února se v tělocvičně základní školy Lerchova v Sušici uskutečnil zimní sraz mladých hasičů.

Klání začalo slavnostním nástupem v 9 hodin. Následně se všech 74 družstev (kategorie starší – 33 družstev, kategorie mladší – 31 družstev a přípravka – 10 družstev.) rozmístilo po tělocvičnách k plnění disciplín. Nejednalo se však o disciplíny pouze s hasičskou tématikou, ale i o různé dovednostní soutěže.

Soutěžilo se například ve střílení florbalovou holí na branku, v poznávání topografických značek, ve vázání uzlů, v poznávání dopravních značek, ve šplhu, hodu na terč, v piškvorkách a shazování kuželek hadicí. Nechyběla ani soutěž zaměřená na paměť, kdy si děti měly zapamatovat co nejvíce předmětů z krabice a následně zapsat či vyjmenovat.

Naší oblíbenou soutěží je oblékání hasiče. V této disciplíně se starší družstvo umístilo na 3. místě a družstvo mladší na místě 1. a tím si vysloužilo sladkou odměnu v podobě dortu.

Celkově se starší družstvo umístilo na 15. místě z 33 zúčastněných družstev a mladší družstvo též na 15. místě z 31 zúčastněných družstev.

Všem našim šikulkám děkujeme za účast a těšíme se na další soutěž.

Velké poděkování patří všem pořadatelům za skvělé zázemí, občerstvení a organizaci klání.