O kolektivu

Při sboru dobrovolných hasičů v Klatovech působí také mladí hasiči, kteří se scházejí v hasičské zbrojnici každou středu od 16.00 do 17.30.

Na kroužku se děti naučí vázat uzly, topografické značky, základy první pomoci, práci s buzolou, střílení ze vzduchovky, základy protipožární ochrany a mnoho dalšího. Kroužek navštěvují holky a kluci ve věku od 6 do 15 let.

Mladí hasiči se také účastní dětských hasičských soutěží, ať už se jedná o celorepublikovou hru Plamen, nebo okresní soutěže v požárních útocích.

Kroužek mladých hasičů je veden Monikou Mužíkovou a Petrou Gruberovou.