Výroční schůze 2015

V sobotu 12. prosince proběhla na naší zbrojnici výroční schůze našeho sboru.

Letos přijali naše pozvání:

– za město Klatovy, místostarosta, ing. Martin Kříž

– za HZS PK, velitel stanice Klatovy, mjr. Bc. Miroslav Marek

– za sdružení dobrovolných hasičů ing. Jan Majer

– představitelé SDH Klatovy -Luby, SDH Volšovy a SDH Roztoky u Jilemnice.

V úvodu jsme uctili památku našich zesnulých kolegů minutou ticha, dále schůze pokračovala vystoupením našich mladých hasičů. Ti si letos připravili úryvek z pohádky Ať žijí duchové, jejich herecké umění bylo oceněno velkým potleskem publika. Poté proběhlo zhodnocení činnosti našeho sboru za rok 2015 a ocenění některých našich členů. Po formální části následovala večeře, přátelské posezení a volná zábava.

Tímto bychom chtěli poděkovat všem za účast a Sbor dobrovolných hasičů v Klatovech přeje všem klidné prožití Vánoc a šťastný nový rok.