Tecnická pomoc – přívalový déšť

V neděli 7. května odpoledne se přes Janovicko přehnal mohutný přívalový déšť, který zvedl hladiny tamějších toků. Nejvíce byla zasažena obec Spůle, kde se velká voda přehnala přes náves. Bezprostředně bylo ohroženo zhruba deset objektů. Naše jednotka prováděla monitoring situace a pomáhala se stavěním provizorních hrází. Na místě zasahovalo celkem 9 jednotek.

Požár sýpky na hradě Švihov

Ve čtvrtek 4. května byl naší jednotce ohlášen požár na vodním hradě Švihov. Naštěstí se jednalo jen o prověřovací cvičení, to jsme se ale dozvěděli až po příjezdu na místo. Úkolem cvičení bylo zjistit dojezdové doby a seznámit zasahující hasiče s problematikou zdolávání požáru na hradě. Naše jednotka prováděla průzkum v dýchací technice uvnitř sýpky a hašení z výškové techniky. Zasahující jednotky: SDH Švihov, HZS Klatovy, SDH Chudenice, SDH Klatovy.