Sraz rodáků v Domažličkách

V sobotu 1. července se několik členů naší zásahové jednotky účastnilo Srazu rodáků a 70. výročí založení SDH v Domažličkách u Klatov. Na akci jsme vyjeli s naší CAS 20 T-815. Návštěvníkům akce jsme předvedli několik ukázek. Nejprve jsme provedli hašení oleje za pomoci přenosných hasicích přístrojů, poté následovala ukázka hašení požáru za pomoci CAS, výroba pěny a na konec jsme provedli ukázku stříhání automobilu. Z ukázek přinášíme několik fotografií.