IV. mezinárodní výstava hasičské techniky

O předposledním červnovém víkendu jsme vyrazili k našim východním sousedům do Šamorína. Konala se tam již IV. mezinárodní výstava hasičské techniky s názvem Takto hasili požár naši předci. Příjezd techniky byl již v pátek ráno na šamorínské náměstí. Zde probíhaly statické, ale i dynamické ukázky vystavované techniky. Protože akce má velký věhlas, přilákala davy diváků již v pátek ráno, kdy se přišly podívat děti ze škol. My jsme předvedli funkčnost naší párničky, která přilákala hodně diváků. Druhý den v sobotu jsme prováděli ukázku dálkové dopravy vody, právě pomocí praních stříkaček – byly to tyto: Klatovy, Uherský Brod, Velké Uherce a Kvítkovice. Vodu se nám povedlo dopravit přes celé centrum města. Dále v sobotu probíhaly ukázky jako v pátek. Okolo třetí hodiny odpoledne vyšel pochod veškeré techniky městem. Pochod byl seřazen od té nejstarší po tu novější. Sobotní večer patřil hlavně té moderní technice, kdy na břehu vodního díla probíhala její výstava. Byly vidět ukázky hašení za pomoci vrtulníku, ukázka hasičských tanků, velkoobjemových čerpadel a mnoho jiných. Akce byla ukončena po západu slunce, kdy hasiči předvedli hasičskou barevnou fontánu. Fontánu doprovázely zvuky skladem Vltava a Na krásném Dunaji. Z výstavy jsme si odnesli plno zážitků a těšíme se na příští.

Přívalový déšť

V pondělí 11. června v pozdních večerních hodinách zasáhl naše město silný přívalový déšť, při kterém došlo k vytvoření velkých lagun na hlavních komunikacích. Naše jednotka byla postupně operačním střediskem vyslána na jejich odstranění. Jednalo se o laguny u kruhového objezdu v Domažlické ulici, dále v Plzeňské ulici pod hřbitovem a naposledy jsme zprůchodňovali můstek v Tupadlech.