120 let SDH Velký Bor

V sobotu 28. 5. 2011 se náš sbor s parní stříkačkou zúčastnil oslav 120. výročí založení hasičského sboru ve Velkém Boru. Nechyběly mažoretky, pokládání věnců, žehnání praporu, slavnostní průvod a opoledne nabité programem.

Ukázky zde prováděly nejen dobrovolné sbory se svou historickou technikou, ale i profesionálové z Klatov a ze Sušice s moderní technikou. Klatovští profesionální hasiči zde předvedli slaňování z hasičské plošiny, a záchranu osob. Zástupce HZS ze sušické stanice přivezl lidem na prohlídku vozidlo Tatra 815-7. Největší potlesk diváků zazněl po ukázce od těch nejmenších hasičů z Kydlin u Klatov. Děti zde předvedly hned několik zásahů a sklidily ohromné ovace.

Počasí bylo optimální, občerstvení skvělé a atmosféra jak má být. Velkoborští byli s oslavami určitě spokojeni.

RubrikyNezařazené