Cvičení

V pátek 31. 10. 2014 v 15:35 byla naše zásahová jednotka povolána k  rozsáhlému požáru zemědělského objektu v Číhani. Přes radiostanici nám bylo upřesněno, že jde o požár seníku, ve kterém hoří balíky slámy. Spolu s ostatními zúčastněnými sbory jsme se postarali o kyvadlovou dopravu vody z nedalekého vodního zdroje.

Toto však nebyl reálný požár, jednalo se pouze o prověrkové cvičení.

Cvičení na Klenové

Naše zásahová jednotka se 25. října 2014 zúčastnila cvičení na bývalém tankodromu na Klenové. Námětem cvičení byla dopravní nehoda čtyř osobních automobilů a cisterny převážející nebezpečnou látku. Na cvičení se podílely nejen české dobrovolné jednotky, ale i dobrovolné jednotky z Německa.

Prvotním průzkumem bylo zjištěno, že cisterna převážela čpavek a v osobních autech zůstaly zaklíněné osoby. Protože čpavek z cisterny unikal, jednotky musely zasahovat v ochranných oblecích. Na místo nehody byly povolány také jednotky ze sousedního Německa s dekontaminační linkou. Jednotky na místo zásahu dojížděly v časových odstupech úměrných jejich vzdálenostech od místa nehody.

Na konci bylo připraveno zhodnocení s přátelským posezením a malým pohoštěním. Cvičení dokázalo, že dobrovolné jednotky jsou připraveny nejen na dopravní nehodu s únikem chemikálie, ale i na mezinárodní spolupráci.

Podzimní soutěž Běšiny

V sobotu 18. 10. 2014 se naši mladí hasiči zúčastnili podzimní soutěže v Běšinech. Utkali se ve štafetě CTIF a v požární všestrannosti. Družstva byla rozdělena na dvě kategorie, a to starší a mladší. Mladší hasiči se umístili na 12. místě a starší na 33. místě.

Našim šikulkám děkujeme za reprezentaci a těšíme se na další soutěž.