SMUTEČNÍ OZNÁMENÍ

S bolestí v našich srdcích oznamujeme, že nás navždy opustil náš dlouholetý člen, kolega a kamarád

pan František KŘESŤAN

Odešel do hasičského nebe ve čtvrtek 12. února ve věku nedožitých 69 let.

S naším kolegou se naposledy rozloučíme ve čtvrtek 19. února v 10:30 hodin v obřadní síni klatovského krematoria.

Pan František Křesťan vstoupil mezi dobrovolné hasiče v roce 1964, a to konkrétně do Sboru dobrovolných hasičů v Hadravě. Mladší generace pana Františka Křesťana zná jako starostu Okresního sdružení hasičů v Klatovech.

Pane Křesťane, v našich srdcích zůstanete navždy.

Zimní sraz mladých hasičů

V sobotu 7. února 2015 se naši mladí hasiči zúčastnili 18. zimního srazu v Sušici.
Soutěžní disciplíny byly rozmanité. Mladí hasiči museli splnit tyto úkoly: šplh, přeskok přes švihadlo, shození kuželek a poznávání topografických značek, technických prostředků a dopravních značek.
Nechyběla již tradiční samostatná disciplína oblékání hasiče. V této disciplíně se starší družstvo umístilo na 2. místě s časem 32,20 vteřin. Takhle rychle obléci hasiče zvládli: Pavel Lajpold ml., Týna Pikhartová, Petra Urbánková, Martin Urbánek a Matěj Homolka. Po celkovém vyhodnocení celé soutěže skončili tito borci na 22. místě.

Borci z mladšího družstva Karolínka Gruberová, Eliška Pikhartová, Vojta Homolka, Hanka Ungrová a Simča Fuňková se umístili v celkové soutěži na 6. příčce.

Ti nejmenší šikulové z naší přípravky, a to Maty Král, Páťa Král a Pepíno Ungr, se umístili na skvělém 9. místě.

V soutěži jednotlivců mladší kategorie se blýskla Eliška Pikhartová, která se umístila na 3. místě.

Borcům a šikulkám děkujeme za výkony, byli jste super.