SMUTEČNÍ OZNÁMENÍ

S bolestí v našich srdcích oznamujeme, že nás navždy opustil náš dlouholetý člen, kolega a kamarád

pan František KŘESŤAN

Odešel do hasičského nebe ve čtvrtek 12. února ve věku nedožitých 69 let.

S naším kolegou se naposledy rozloučíme ve čtvrtek 19. února v 10:30 hodin v obřadní síni klatovského krematoria.

Pan František Křesťan vstoupil mezi dobrovolné hasiče v roce 1964, a to konkrétně do Sboru dobrovolných hasičů v Hadravě. Mladší generace pana Františka Křesťana zná jako starostu Okresního sdružení hasičů v Klatovech.

Pane Křesťane, v našich srdcích zůstanete navždy.

RubrikyNezařazené