110. výročí založení sboru SDH Tržek – Podolí

V sobotu 28. května jsme se s naší parní stříkačkou zúčastnili oslav 110.  výročí založení Sboru dobrovolných hasičů obce Tržek  – Podolí. K vidění bylo mnoho historické i současné techniky.

K vidění byla mimo jiné i nově zrekonstruovaná Tatra 815 kolineckého dobrovolného sboru.

Součástí oslav byla ukázka útoků s historickou technikou, ukázky útoků žen, dětí a samozřejmě mužů. Akce byla pěkně připravená a tímto děkujeme za pozvání a přinášíme pár obrázků.

 

Den s IZS – malý záchranář

Ve středu 25. května se v Klatovech na Erbenově náměstí konal den s IZS, jehož součástí byla i soutěž pro děti 4.  a 5. tříd s názvem malý záchranář. Zde děti plnily úkoly v několika disciplínách.

Tak jako vždy nechyběla na této akci technika a vybavení vojáků, policie, záchranné služby, červeného kříže, hasičů, horské služby a dalších. Letos akci přálo i počasí, a tak se náměstí zaplnilo davy lidí, které lákala technika výše zmíněných složek. Největší radost měly děti, které si mohly například sednout do naší tatry. Z akce přinášíme několik fotek.

 

 

 

 

Plamen Malý Bor

V sobotu 21. 5. 2016 se Malém Boru konalo závěrečné kolo hry Plamen.
Soutěžilo se se ve štafetě dvojic, ve štafetě 4 x 60 metrů, v požárním útoku a útoku CTIF.
Mladší družstvo šikulek se pro období 2015/2016 umístilo na 11. místě a starší borci na 22. místě.

Za jejich elán a energii, kterou věnují do soutěží a do hasičského kroužku děkujeme. Velké díky patří také jejich rodičům, kteří je v tom podporují.