Plamen Malý Bor

V sobotu 21. 5. 2016 se Malém Boru konalo závěrečné kolo hry Plamen.
Soutěžilo se se ve štafetě dvojic, ve štafetě 4 x 60 metrů, v požárním útoku a útoku CTIF.
Mladší družstvo šikulek se pro období 2015/2016 umístilo na 11. místě a starší borci na 22. místě.

Za jejich elán a energii, kterou věnují do soutěží a do hasičského kroužku děkujeme. Velké díky patří také jejich rodičům, kteří je v tom podporují.

RubrikyNezařazené