Požár výškové budovy

V úterý 31. ledna v 9 hodin a 23 minut byla naše jednotka povolána k požáru výškové budovy do ulice Mánesova v Klatovech.

Jednalo se o požár ve sklepních prostorech bytového domu. Díky jednání obyvatel domu, kteří po zjištění požáru duchapřítomně sklep uzavřeli a zavolali hasiče, se požár nerozšířil do dalších prostor.

Z domu bylo evakuováno a zdravotnickou záchrannou službou zkontrolováno 6 dospělých osob a 1 dítě. K žádnému vážnému zranění nedošlo.

Zasahující jednotky: HZS Klatovy, JSDH Klatovy, JSDH Klatovy – Luby

Foto: J. Fürbacherová, SDH Klatovy

Požár komínového tělesa

V sobotu 21. ledna, ve 14:46 byla naše jednotka povolána na požár komínového tělesa do ulice Purkyňova v Klatovech.

Jednalo se o zahoření sazí v komíně. Naštěstí nedošlo k rozšíření požáru mimo komínové těleso. Naše jednotka společně s profesionální jednotkou prováděli vybírání hořících sazí z komína a jejich dohašování.

Zasahující jednotky HZS Klatovy, JSDH Klatovy

Smuteční oznámení

S bolestí v srdci Vám oznamujeme, že nás navždy opustil náš dlouholetý člen, kolega a hlavně kamarád pan PAVEL RADA.
Odešel nečekaně v pátek 30. prosince ve věku nedožitých 72 let.

Členem našeho sboru byl od roku 1968. Během jeho působení ve sboru prošel řadou funkcí a vždy je vykonával s úctou, precizností a velkým elánem. Byl také členem soutěžního družstva, kde byl schopen zvládnout každou pozici od sacího koše až po útočný proud.
V zásahové jednotce zastával funkci strojníka. Zde také odvedl mnoho práce ať už u samotných zásahů, nebo při údržbě, opravách či renovacích naší techniky. Mnoho kilometrů najezdil jako řidič po hasičských soutěžích s našimi mladými hasiči a s naším soutěžním družstvem. Hodně se podílel na znovuzrození naší parní stříkačky, se kterou následně také absolvoval několik ukázek nejen u nás, ale i v zahraničí. Nikdy neváhal komukoliv poradit, nebo pomoci. Byl velmi aktivním členem. Do poslední chvíle byl též aktivním členem našeho výboru, kde předával zkušenosti mladším členům.
Hasičinou doslova žil.

Pavle, děkujeme Ti za vše a pozdravuj v hasičském nebi.