Zimní sraz mladých hasičů

V sobotu 11. února se v tělocvičně základní školy Lerchova v Sušici uskutečnil zimní sraz mladých hasičů.

Klání začalo slavnostním nástupem v 9 hodin. Následně se všech 74 družstev (kategorie starší – 33 družstev, kategorie mladší – 31 družstev a přípravka – 10 družstev.) rozmístilo po tělocvičnách k plnění disciplín. Nejednalo se však o disciplíny pouze s hasičskou tématikou, ale i o různé dovednostní soutěže.

Soutěžilo se například ve střílení florbalovou holí na branku, v poznávání topografických značek, ve vázání uzlů, v poznávání dopravních značek, ve šplhu, hodu na terč, v piškvorkách a shazování kuželek hadicí. Nechyběla ani soutěž zaměřená na paměť, kdy si děti měly zapamatovat co nejvíce předmětů z krabice a následně zapsat či vyjmenovat.

Naší oblíbenou soutěží je oblékání hasiče. V této disciplíně se starší družstvo umístilo na 3. místě a družstvo mladší na místě 1. a tím si vysloužilo sladkou odměnu v podobě dortu.

Celkově se starší družstvo umístilo na 15. místě z 33 zúčastněných družstev a mladší družstvo též na 15. místě z 31 zúčastněných družstev.

Všem našim šikulkám děkujeme za účast a těšíme se na další soutěž.

Velké poděkování patří všem pořadatelům za skvělé zázemí, občerstvení a organizaci klání.

Požár výškové budovy

V úterý 31. ledna v 9 hodin a 23 minut byla naše jednotka povolána k požáru výškové budovy do ulice Mánesova v Klatovech.

Jednalo se o požár ve sklepních prostorech bytového domu. Díky jednání obyvatel domu, kteří po zjištění požáru duchapřítomně sklep uzavřeli a zavolali hasiče, se požár nerozšířil do dalších prostor.

Z domu bylo evakuováno a zdravotnickou záchrannou službou zkontrolováno 6 dospělých osob a 1 dítě. K žádnému vážnému zranění nedošlo.

Zasahující jednotky: HZS Klatovy, JSDH Klatovy, JSDH Klatovy – Luby

Foto: J. Fürbacherová, SDH Klatovy

Požár komínového tělesa

V sobotu 21. ledna, ve 14:46 byla naše jednotka povolána na požár komínového tělesa do ulice Purkyňova v Klatovech.

Jednalo se o zahoření sazí v komíně. Naštěstí nedošlo k rozšíření požáru mimo komínové těleso. Naše jednotka společně s profesionální jednotkou prováděli vybírání hořících sazí z komína a jejich dohašování.

Zasahující jednotky HZS Klatovy, JSDH Klatovy