Poděkování

V současné době si mohli obyvatelé Klatov a přilehlých obcí povšimnout, že naše jednotka provádí desinfekci veřejných prostranství města (laviček, zastávek a dětských hřišť).
Touto cestou chceme poděkovat občanům za shovívavost a toleranci.

 

 

Velké poděkování patří paní Kateřině Vágnerové a učitelům z Klatov,
díky nímž naše jednotka získala ochranné štíty.
DĚKUJEME!

 

Velké poděkování patří kapele TRAUTENBERK, od které naše jednotka obdržela roušky.
Himlhergotdonrvetr DĚKUJEME!

RubrikyNezařazené