Prověřovací cvičení – požár lesa

Ve čtvrtek 26. října byl vyhlášen poplach, kdy mělo dojít k požáru zhruba 3 ha vysokého lesního porostu v lesním komplexu, v Klatovech známém pod názvem Bor. Vyjeli jsme s oběma našimi CAS. Po příjezdu na místo události jsme se dozvěděli, že se jedná o prověřovací cvičení. Úkolem bylo zajistit nepřetržitou dodávku vody až na vrchol lesa. Na Drnovém potoce vedle ČOV bylo zřízeno čerpací stanoviště, kde byl použit tzv. WATER GATE, který slouží k umělému zvýšení hladiny na mělkých tocích tak, aby byla zajištěna dostatečná hloubka vody pro čerpadla. Odtud byla voda cisternami kyvadlově dopravována do lesa, kde byla dále předávána dalším CAS, a také několika přenosným motorovým stříkačkám, které dopravily vodu až na vrchol. K rozvozu přenosných stříkaček byla použita terénní čtyřkolka hasičů NP Šumava, kteří se zásahu rovněž zúčastnili. Prověřovacího cvičení se zúčastnilo 13 jednotek.

RubrikyNezařazené