Školení

V pátek 23. 9. 2011 se někteří naši členové zúčastnili školení o humanitární pomoci a besedy o postraumatické péči pro zasažené. Školení se konalo na stanici HZS Klatovy.