Smuteční oznámení

S velikou bolestí Vám oznamujeme, že nás navždy opustil dlouholetý člen našeho sboru

a hlavně náš kamarád pan

LADISLAV JABŮREK.

Odešel nečekaně v pátek 28. března ve věku nedožitých 52 let.

S naším ,,Láďou“ se naposledy rozloučíme v úterý 8. dubna 2014 ve 12.45 hodin v obřadní síni krematoria města Klatov.

Fotografie pro vzpomínku

Kdo v srdcích žije – neumírá…

RubrikyNezařazené