Tábor mladých hasičů

1. – 7. července bili naši mladí hasiči na letním táboře. Ten se konal v Chumeckém mlýně nedaleko obce Přetín.
Hlavním tématem tábora byly letos pohádky. V pátek jsme začali večeří, další dny jsme pokračovali v plné penzi. V neděli bohužel jedna z našich vedoucích, a to teta Petra onemocněla, tak jsme byli nuceni povolat náhradu, kterou perfektně zastoupil strýček Michal. V neděli také jsme navštívili pouť v nedalekých Strýčkovicích, kterou si děti patrně užili. Pouť nebyla nějak rozsáhlá – obsahovala pouhé tři atrakce, a to střelnici, dětský kolotoč a houpačky. Naše „hasičata“ nejvíce zajímala střelnice.‘
Doufáme, že se to projeví v podzimním závodu všestrannosti.

V pondělí jsme dále pokračovali dle stanoveného programu táborové hry.
V úterý jsme byli na prohlídce zámku v Chudenicích, kde byla hlavním programem oživlá prohlídka. Vrátili jsme se zpět v čase do doby hraběte Černína. Děti mohli  také ochutnat dobové pochoutky ze zámecké kuchyně. Odpoledne jsme na naší základně přivítali kolegy z naší Klatovské zbrojnice, kteří pro nás měli připravené vodní hry.
Ve středu jsme opět zavítali do nedalekých Strýčkovic, kde jsme navštívili místní hasičskou zbrojnici, kterou nás provedl člen sboru pan Jaroslav Urban. Odpoledne náš tábor pokračoval v táborové hře. Večerní úkol pro děti byl najít v lese pohádkovou bytost „Babici Květnici“, od které měly získat poslední indícii do celo- táborové hry.
Čtvrtek byl v duchu rozuzlení hry. Dále následovalo balení, oběd a vyhodnocení hry.
Po večeři se mladí hasiči plni zážitků vydali směrem k domovu.
Za SDH Klatovy vedoucí kroužku mladých hasičů „teta“ Monika Mužíková.
RubrikyNezařazené