Valná hromada

V sobotu 10. prosince se konala Valná hromada našeho sboru. Po dvouleté pauze jsme se opět sešli v klubovně naší zbrojnice abychom zhodnotili naší činnost za předešlé roky a setkali se s kolegy a přáteli.

Po přivítání všech hostů starostou sboru Jiřím Vítovcem a minutě ticha za zemřelé členy se představili mladí hasiči našeho sboru, kteří si připravili úryvek z pohádky Království zlozvyků. Vystoupení se jim moc povedlo a bylo odměněno mohutným aplausem publika.
Dále následovala zpráva velitele sboru, kterou přednesl velitel našeho sboru Pavel Lajpold. Ve své zprávě okomentoval činnost sboru a činnost jednotky sboru. Též nastínil plány do budoucna, zejména přípravy na oslavy 150. výročí založení našeho sboru, které se uskuteční v červnu roku 2024. Součástí těchto oslav bude celorepublikový sraz a soutěž parních stříkaček. Dále poděkoval za činnost členům sboru.
Zprávu o činnosti mladých hasičů přednesla Barbora Ondrejková. Ve své zprávě popsala činnost kolektivu mladých hasičů našeho sboru. Jako tradičně zprávu hospodáře přednesla naše hospodářka paní Marie Roubová. Zprávu kontrolní revizní komise přednesl její předseda Dalibor Švuger.
Bodem dalším bylo předání čestných uznání SDH, medailí za příkladnou práci, medaile za zásluhy o výchovu, čestných uznání SH ČMS a věrnostní stužky.
Posledním bodem valné hromady byla diskuze, v jejímž průběhu promluvili naši hosté.
Na závěr byly představeny nové internetové stránky našeho sboru.

Chtěli bychom poděkovat, že naše pozvání přijali zástupci města Klatovy, zástupci hasičského záchranného sboru plzeňského kraje, zástupci okolních sborů dobrovolných hasičů a naši přátelé ze vzdálenějšího sboru z Roztok u Jilemnice.

Poděkovat bychom chtěli našim sponzorům a partnerům za podporu a spolupráci.

Hlavní poděkování patří všem našim členům, za jejich práci ve sboru, jejich partnerům za toleranci a podporu.

Závěrem Vám všem přejeme příjemné prožití Vánočních svátků a do roku 2023 hodně zdraví, štěstí a úspěchů.

RubrikyNezařazené