VI. setkání a soutěž parních stříkaček

První červnový víkend se v městysi Svojanově uskutečnil sraz a soutěž parních stříkaček. Letos se zde sešlo 10 funkčních exponátů. Soutěžilo se ve čtyřech disciplínách. Jako první z nich nemohla chybět disciplína v roztápění a dosažení tlaku 5 atmosfér, tu jsme s přehledem vyhráli. Druhá disciplína spočívala v plnění nádoby přes nástřikový otvor po dobu 30 sekund – zde jsme obsadili 6. místo. Další následovala disciplína v postupném shazování PET lahví, kde jsme byli třetí. No a poslední čtvrtá disciplína byla tak trochu novinka – zde totiž jeden z hasičů, který držel proudnici měl zavázané oči a jeho úkolem bylo shodit proudem vody PET láhev, která měla odlišnou barvu od ostatních. V této disciplíně měl k sobě dalšího hasiče, který ho slovně naváděl, kam má stříkat – tu jsme předvedli s druhým nejlepším časem. Jelikož jsem po celou dobu podávali konstantní výsledek, umístili jsme se v celkovém součtu bodů na prvním místě, i když jen o bod. Na druhém místě se umístili kolegové z Bořitova a na třetím hasiči z nedaleké Poličky. Svojanovským kolegům děkujeme za nádherně prožitý víkend se skvělou partou lidí.

RubrikyNezařazené