Výcvik- dýchací technika

V sobotu 23. března se zásahová jednotka našeho sboru zúčastnila výcviku v dýchací technice. Výcvik se konal v hasičské stanici Plzeň- Košutka. Zde mají hasiči k dispozici cvičný polygon. Cvičení se zúčastnilo více sborů. Například hasiči Srní, Dlouhá ves, Železná Ruda a Hartmanice.

Výcvik se skládal z několika částí. Nejdříve zátěžový test,při kterém jsme zdolávali nekonečný žebřík a kladiva. Hned poté co měla trojice docvičeno se odebrala do polygonu, který byl složen z klecí s různými nástrahami které skupina musela překonat. Toto vše hasiči absolvují s dýchacím přístrojem na zádech a maskou na obličeji. Dýchací přístroj v této fázi ještě není připojen na masku, takže hasič dýchá vzduch z okolí. V další části už jednotka šla do částečně zakouřeného polygonu s připojeným dýchacím přístrojem. Před vstupem musel nahlásit jednotlivý hasič své jméno, druh dýchacího přístroje a tlak v lahvi. Další fáze byla již dobrovolná, kdy si hasiči mohli projít plně zakouřený polygon. S cvičením jsme byli všichni spokojení.

Cestou zpět jsme navštívili KOPIS v Plzni, kde jsme se dozvěděli jak funguje operační středisko po nahlášení události. Výklad byl velice zajímavý. Byli jsme dokonce svědky nahlášení požáru travního porostu v Plzni, takže jsme viděli, jak operátoři fungují v praxi. Na závěr jsme se zastavili v Horní Lukavici v restauraci u Tichých na výborný oběd.

RubrikyNezařazené