Výroční valná hromada

V sobotu 10. 12. 2011 se v klubovně naší zbrojnice uskutečnila výroční valná hromada.

Schůzi zahájil starosta sboru pan Jiří Vítovec přivítáním hostů. Dále následovalo vystoupení mladých hasičů v podobě přednesu vánočních básní. Po velikém potlesku pro kolektiv mladých hasičů, následovala zpráva mladých hasičů, kterou přednesla Eliška Brandtová, zpráva velitele pana Pavla Lajpolda, zpráva hospodářky paní Marie Roubové, zpráva revizní komise od paní Zdeňky Lajpoldové.

Po přednesu již zmiňovaných zpráv se přistoupilo k předání věrnostních stužek a dárkových balíčku členům sboru k životním jubileím. Významnější ocenění převzal pan Ladislav Jabůrek– čestné uznání krajského sdružení hasičů a pan Zdeněk Rada– medaily svatého Floriána. Nejvýznamější ocenění převzal náš ,,DĚDA“ Miloslav Roub a to řád svatého Floriána za obětavou, aktivní a dlouholetou činnost u našeho sboru.

Následovala diskuse ve které vystoupili: pan Šafařík- tajemník MěÚ Klatovy, major bc. Miroslav Marek- velitel hasičské stanice v Klatovech, pan Rayser- 1. náměstek sdružení hasičů okresu Klatovy, pan Volejník- velitel okrsku, pan Šimek- zástupce SDH Luby, pan Horák- velitel SDH Roztoky u Jilemnice a pan Bouzek- zástupce pivovaru Holba Hanušovice.
Vše završilo usnesení a schválení schůze od pana Václava Vítovce.
Následovalo občerstvení a volná zábava.
Chtěli bychom poděkovat všem zúčastněným hostům, členům SDH Roztoky u Jilemnice, kteří za námi přijeli z veliké dálky, sponzorům a také všem členům našeho sboru, kteří se podíleli na přípravách schůze.

RubrikyNezařazené