3. celorepublikový sraz a soutěž parních stříkaček.

Klatovští dobrovolní hasiči slaví 140 let

 

V sobotu 14. června se klatovské Erbenovo náměstí zaplní nejen historickou hasičskou technikou. U příležitosti oslav 140 let od založení Sboru dobrovolných hasičů v Klatovech se zde uskuteční 3. celorepublikový sraz a soutěž parních stříkaček.

V České republice je přibližně 20 funkčních parních stříkaček a zde uvidíte 9 z nich. Nadšenci z různých koutů země se o tyto historické unikáty starají, opravují je. Pravidelně se také scházejí, aby si předali zkušenosti, zážitky, ale také aby si porovnali dovednosti. V pořadí třetí sraz se rozhodli uspořádat členové SDH Klatovy, kteří sami jednu parní pamětnici obhospodařují. Jen pro zajímavost, klatovská parní stříkačka je z konce 19. století.

Klání bude zahájeno v 9 hodin slavnostním nástupem a následně začnou jednotlivé sbory představovat své stroje veřejnosti v rámci výstavy. Každý návštěvník si tak bude moci vše prohlédnout hezky zblízka, vyfotit či se zeptat na technické detaily. Od 13 hodin budou pak účastníci soutěže plnit úkoly, jako jsou roztopení parní stříkačky nebo stříkání na přesnost.

V průběhu odpoledne bude program doplněn také o ukázky vyprošťování a požárního útoku mladých hasičů. Předvedou se také nejmladší hasiči – předškoláci z Kydlin u Klatov. Celá akce bude podpořena také zahraničními hosty.

Krom výstavy současné i historické hasičské techniky, soutěžních klání i exhibic, budou zajištěny i atrakce pro děti a samozřejmě občerstvení. Pořadatelé očekávají účast stovek diváků.


plakat a3

čh2

RubrikyNezařazené