5. celorepublikový sraz parních stříkaček

V sobotu 16. července se uskutečnil již 5. celorepublikový sraz parních stříkaček. Tentokrát se organizace ujali naši kolegové hasiči a přátelé z Opočna. Jejich sbor slavil 140. výročí od jeho založení.

Po slavnostním nástupu, kde byly prapory zúčastněných sborů ozdobeny stuhou, začala soutěž mezi parními stříkačkami. Soutěžilo se v již známých disciplínách. V první disciplíně soupeřili hasiči o to, kdo jako první roztopí svou parní stříkačku na 5 atmosfér. Při této disciplíně zavalila opočenské náměstí mlha tak hustá, že by se dala krájet. Samozřejmě nešlo o mlhu, ale o hustý dým z komínů parních stříkaček. Při druhé disciplíně ukázali hasiči přesnost. Měli za úkol naplnit proudem vody od parní stříkačky nástřikový terč o objemu deseti litrů. Disciplína třetí byla opět o přesnosti. Proudem vody se shazovaly PET-lahve z lavice v určeném pořadí. Poslední, a to čtvrtá disciplína ukázala, která z parních stříkaček má největší výtlak. Disciplínu vyhrál ten sbor, jehož parní stříkačka dostříkla nejdále. Mezi jednotlivými disciplínami probíhal bohatý doprovodný program.

Klání v Opočně se zúčastnilo celkem osm parniček ze všech koutů naší vlasti, a to
z Opočna, Uherského Brodu, Semil, Netolic, Kvítkovic, Svojanova, Roztok u Jilemnice a také ta naše z Klatov.

Krátce po osmnácté hodině se konalo celkové vyhlášení soutěže parních stříkaček.
První místo a putovní pohár vybojovalo družstvo hasičů Semily 1, na druhém místě se umístilo naše družstvo z města pod Černou věží a na místě třetím se umístilo domácí družstvo z Opočna.

Na akci se nám velice líbilo. Setkali jsme se opět s přáteli a lidmi se společným zalíbením v hasičské historii, soutěžení a hasičině jako takové.

Zbývá poděkovat sboru dobrovolných hasičů z Opočna, kteří soutěž skvěle organizovali a umožnili nejen shledání známým lidem od parniček ale i skvělý zážitek obyvatelům jejich města a okolí. Opočenským hasičům také přejeme do dalších let hodně zdraví, štěstí a úspěšné činnosti.

Těšíme se na šestý ročník srazu parních stříkaček, který se uskuteční v malebném městyse Svojanov. 

RubrikyNezařazené