Budapešť – 26.-28. září 2015

Již po čtvrté jsme vyrazili do maďarské Budapeště na soutěž hasičských sborů. Soutěž se koná ku příležitosti Michalské pouti. Soutěží se v dobových stejnokrojích s historickou stříkačkou. Letos byla soutěž připravena pro sedmičlenné týmy. Jejich úkolem bylo postupně vybíhat ze startovní čáry, proběhnout zakouřeným tunelem, kde byly ukryty ráhna stříkačky, savice, hadice, sací koš a proudnice. Každý člen týmu vzal jednu tuto část a tím se postupně vytvořilo sací a útočné vedení. Náš tým se v kategorii mezinárodních družstev mužů umístil na krásném 3. místě, a to je nutno podotknout, že jsme měli toto družstvo postavené ze tří žen a čtyř mužů. Tím jsme dokázali, že naše holky směle konkurují mužům z celé Evropy.

Součástí víkendu byla i prohlídka města. Nejvíce se nám líbil tamější parlament na břehu Dunaje. Během prohlídky jsme projeli část historické části města. Budapešť je město s dlouhou historií s mnoha překrásnými budovami a náměstími. Samozřejmě jsme si také nenechali ujít návštěvu termálních lázní, kam jsme zavítali poslední den pobytu ve večerních hodinách.

V Budapešti jsme strávili perfektně prožitý víkend, kdy jsme si užili mnoho zábavy, jídla a kulturních zážitků. Tímto bychom chtěli také poděkovat budapešťským kolegům za pozvání a za pohoštění. V Maďarsku se nám líbilo a těšíme se na další ročník.

Nemalé poděkování patří také naší velké kamarádce Marice ze Sušice, která umí maďarsky a tím nám pomáhá překonávat jazykovou bariéru – ještě jednou velké díky 🙂

RubrikyNezařazené