Taktické cvičení – požár Černé věže

V pátek 16. října se na klatovském náměstí konalo taktické cvičení zaměřené na požár Černé věže. Úkolem bylo zjistit, jakým způsobem je nejefektivnější vést hasební zásah, kdyby dominantu našeho města zasáhl požár.

Samotné cvičení bylo rozděleno do dvou částí. První z nich byla zaměřena na hašení zvenku za pomoci výškové techniky. K tomuto účelu byl na náměstí povolán kromě výškové techniky místních profesionálů i automobilový žebřík ze stanice Plzeň – Košutka, který má nejvyšší dosah v Plzeňském kraji, a to 52 m. Tento žebřík dosáhl dokonce na samotný ochoz věže. Nevýhodou je, že z Plzně do Klatov by dojel zhruba za 1 hodinu, což je poměrně dlouhá doba.

Druhá část cvičení byla zaměřena na natažení útočného vedení z cisterny až na ochoz věže. Toto prováděly jednotky sborů dobrovolných hasičů z Klatov a Lub. Pro ně byl krátce po čtvrté hodině vyhlášen poplach a obě jednotky se svojí technikou vyjely k nahlášenému požáru. Na místo první dorazila místní jednotka a v těsném závěsu i jednotka z Lub. Útočné vedení se skládalo z jednoho B – vedení, které se ve věži rozdělilo do dvou C proudů. Při tažení hadic do takové výšky, bylo velmi důležité pravidelné přivazování hadic k pevným částem konstrukce věže, aby při zavodnění nedošlo k sesunutí hadic dolů hmotností vody. Poté, co se natáhly oba proudy na ochoz, došlo k postupnému zavodňování a následnému nástřiku ze západní části ochozu.

Cvičení potvrdilo, že hasební práce na Černé věži lze provádět z venku i vnitřkem. Tlak dopravené vody na ochozu je také dostatečný k provádění hasebních prací. Z celého cvičení bude členy HZS Plzeňského kraje vypracován závěr a patřičná opatření, která povedou k dalšímu usnadnění a urychlení hasebních prací.

Zasahující jednotky: HZS Klatovy, HZS Plzeň – Košutka, SDH Klatovy, SDH Luby.

RubrikyNezařazené