Požár výškové budovy ve Vícenicíc

Ve středu 22. března ve 2 hodiny a 34 minut po půlnoci byl naší jednotce vyhlášen poplach. Byl nahlášen požár výškové budovy na návsi ve Vícenicích. Plameny byly vidět již cestou na místo požáru. Jednalo se požár usazených sazí v komínovém tělese a části vybavení místnosti, ve které bylo umístěno topidlo na pevná paliva. Zásah byl komplikovaný hlavně tím, že okolo budovy vedly vodiče nízkého napětí. Proto bylo obtížné použití výškové techniky.
Hasební zásah byl proveden dvěma vysokotlakými proudy, a také práškovými hasícími přístroji vně a zevnitř budovy. Hořící saze byly nakonec zasypány pískem. Poté se provedlo vyčištění komína a dohašení vymetených sazí s pískem na dvoře budovy. Naše jednotka také prováděla kontrolu teploty komína v prostoru půdy termokamerou.
Zasahující jednotky: HZS Klatovy, SDH Klatovy, SDH Švihov, ZZS Klatovy, PČR Klatovy a Městská policie Klatovy.

RubrikyNezařazené