Výroční schůze 2014

V sobotu 13.12.2014 se uskutečnila výroční schůze našeho sboru. Na letošní schůzi přijali pozvání tito hosté:

Za město Klatovy: starosta Mgr. Rudolf Salvetr, místostarosta Ing. Václav Chroust, místostarosta Ing. Martin Kříž, vedoucí odboru vnitřních věcí Ing. Milan Jarošík

Za HZSPK: ředitel HZSPK plk. Ing. František Pavlas a velitel stanice Klatovy mjr. Bc. Miroslav Marek

Dále přijali naše pozvání členové SDH Luby a SDH Tajanov a naši přátelé z Roztok u Jilemnice, kteří se s námi účastní akcí s parní stříkačkou.

Nechyběli ani hosté ze zahraničí, a to konkrétně naši kamarádi z DHZ Matejovce nad Hornádom, kteří k nám vážili dalekou cestu až z východního Slovenska. S nimi se náš sbor zúčastňuje pravidelně akcí hlavně v Polsku a Maďarsku.

Na úvod schůze si naši nejmenší členové přichystali malé divadelní představení z pohádky Tři oříšky pro Popelku. Poté byla zhodnocena činnost našeho sboru za uplynulý rok, byly přečteny zprávy mládeže, velitele, hospodáře a kontrolní revizní rady. Následovaly volby do výboru sboru pro volební období 2015 – 2020 a volba delegátů.

Oficiální část schůze byla zakončena volnou diskuzí, při které proběhlo předání pamětní plakety našeho sboru našim slovenským kolegům a naopak naši kamarádi z DHZ Matejovce nad Hornádom nám předali Medaili III. stupně za vzájemnou spolupráci a veliteli a starostovi našeho sboru předali děkovný list.

Po oficiální části jsme se společně navečeřeli a pokračovali ve volné zábavě. Myslím, že letošní schůze se vydařila a že všem na ni zbyly pěkné vzpomínky.

 

RubrikyNezařazené